Categorieën
St. Michiel & Lioba Weekendkamp

Geef je nu op voor gezamenlijk weekendkamp Beilen


Alle leden van de St. Michiel en Lioba groep zijn in mei uitgenodigd om mee te gaanop weekendkamp te Beilen. We zitten op het schitterende terrein vanscoutinggroep Beyloo ter Horst (Smalbroek 25, 9411 TS Beilen) De kosten van dit kampzijn inbegrepen in de all-inclusive contributie.

De welpen en scouts zijnvrijdag 5 mei vanaf 12.00 uur welkom op het scoutingterrein in Beilen. RSA, KBS, HvdZ, stam, leiding en bestuur zijn donderdagavond 4 mei (na de dodenherdenking) al welkom. Zondag 7 mei rond 16.00 uur is het kamp afgelopen.

We willen graag van te voren weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Geef je vóór 31 maart op. Opgeven is heel simpel: Stuur een appje naar 0651051373 met je voor- en achternaam en speltak. Makkelijker kunnen we hetniet maken.

Aarzel niet om je op te geven!

Vriendelijke groet,

Het bestuur van St. Michiel en Lioba

Categorieën
St. Michiel & Lioba Weekendkamp

Gezamenlijk weekendkamp Beilen 5-6-7 mei 2017!


De hele groep gaat dit jaar samen op kamp in Beilen! 5 t/m 7 kamperen we op het schitterende terrein van Scouting Beyloo ter Horst. De welpen verblijven in een bungalow. Dit kamp zit in de all inclusive contributie, dus geen reden om dit over te slaan! De vrijdagavondgroepen vertrekken op 4 mei na de dodenherdenking al richting Beilen.

Categorieën
Nieuws St. Michiel & Lioba

Introductie/uitleg contributie verandering.


Naast de huidige contributie moet voor vrijwel alle activiteiten een extra bedrag betaald worden. B.v. zomerkamp, weekendkamp maar ook voor activiteiten zoals Joti, Halloween, BP tocht, PKD. Dit betekent dat er veel verborgen kosten aan scouting zitten.

We hebben gezien dat de kosten voor extra activiteiten en kamp een belemmering zijn om mee te doen. Juist de extra activiteiten en kampen zorgen voor een hechte binding binnen de eigen groep en over de groepen heen. Deze verbinding zien we graag. Ook is het niet leuk om activiteiten te organiseren waarbij er achteraf heel weinig leden meedoen. Hiernaast heeft de gemeente aangegeven dat de subsidie die zij verstrekken aantoonbaar besteed moet worden aan activiteiten. Omdat de huidige activiteiten vaak direct betaald worden is dit niet aantoonbaar. Hierdoor zou het kunnen dat onze subsidie in de toekomst komt te vervallen. Dit zou een contributie verhoging geven van +/- €2,60 per maand per lid. Daarom hebben we gekeken naar mogelijkheden om de Scouting betaalbaar en aantrekkelijk te maken, ook voor de toekomst. Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel.

Gevolgde route
Op de groepsraad van 1 juli 2016 is er een voorstel behandeld om een all inclusive contributie in te voeren. Op de groepsraad van 9 september is dit voorstel unaniem goedgekeurd. Hierna hebben we nog een brief met uitleg aan de ouders gestuurd met een stemformulier. Ook zijn er informatieavonden gehouden. Op de groepsraad in november hebben we een definitieve keuze hebben gemaakt om over te gaan naar deze nieuwe contributie en automatische incasso per 1 januari 2017.

Wat is een all inclusive contributie?
Door te betalen voor de activiteiten in de contributie worden de kosten gespreid. Ook worden kosten voor activiteiten relatief lager als vrijwel iedereen met de activiteit meedoet. Met een all inclusive contributie kan er zonder onverwachte kosten deel worden genomen aan activiteiten. Ook de normale kosten van weekend en zomerkamp zijn inbegrepen in deze contributie. Alleen de scoutingkleding en badges vallen buiten deze contributie.

Veel gestelde vragen

Waarom denken jullie dat dit nodig is?
We zien dat de extra kosten soms een belemmering is om deel te nemen aan activiteiten.Ons streven is dat iedereen mee kan doen aan de geboden activiteiten. Ook zijn activiteiten leuker als iedereen er bij is. Het is leuker om een activiteit te organiseren voor een grote groep. Hierdoor wordt het makkelijker om een activiteit te organiseren. Door deze aanpassing is de organisatie niet afhankelijk van een onzekere extra inleg van leden die mogelijk meedoen.

Betekent dit niet dat de scoutingvereniging hier financieel beter van wordt?
Nee. Wij verwachten de eerste 3 jaar dit systeem niet uit kan voor de scoutingvereniging. We zullen hierbij gebruik moeten maken van onze financiële reserve. (Inschatting is dat dit het eerste jaar de vereniging €2500 gaat kosten)We verwachten echter dat door dit contributiesysteem ons leden aantal kan groeien en we hierdoor over 3 jaar de kosten en inkomsten in evenwicht komen.Hierbij zal de subsidie van de gemeente noodzakelijk blijven om financieel rondte komen.

Blijft de inning van de contributie gelijk?
We willen samen met deze aanpassing in de contributie overgaan op automatische incasso.

Waarom moet leiding,kader en bestuur ook betalen?
De leiding, kader en bestuur hoeven ook niet te betalen om mee te doen aan activiteiten. Hiervoor moeten ze wel een contributie betalen.Ook gaat leiding mee op kamp. Deze kosten is ook inbegrepen in deze contributie.Hiernaast wordt opleiding en training van de leiding ook volledig betaald.

Wat kan ik doen als ikdeze hogere contributie niet kan betalen?
Indien er onvoldoende financiële draagkracht is voor de contributie zijn mogelijkheden om een aanvulling of subsidie te krijgen via de volgende organisaties:

www.leergeld.nl Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

www.Jeugdsportfonds.nl Jeugdsportfonds Friesland creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

https://www.jeugdcultuurfonds.nl Uw dochter wil hiphoppen, uw zoon wil leren drummen. Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdcultuurfonds helpen! Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lesgeld tot een maximum van € 450 per kind, per cursusjaar voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen waar thuis geen geld is voor lessen.

Wat zegt scouting Nederlandover de contributie?
Als je lid van een vereniging bent, betaal je contributie. Ook bij Scouting. Hoeveel contributie je betaalt, verschilt per scoutinggroep. Daarnaast is het contributiebedrag ook weer anders als je vrijwilliger bent inde regio, bij een steunpunt of bij de landelijke organisatie. Als lid van een scoutinggroep betaal je contributie aan je groep. Doordat je deze contributie betaalt, kun je wekelijks naar de opkomsten, beleef je uitdagende avonturen en ontwikkel jij je. De contributie wordt bepaald door je scoutinggroep. Wat je betaalt, verschilt per scoutinggroep. Groepen kunnen ervoor kiezen om grote activiteiten en kampen bij de contributie te rekenen,maar er zijn ook groepen waar je de contributie en kamp- of activiteit bijdrage apart betaalt. De contributie bij de groep bestaat grofweg uit drie onderdelen:
– Groepscontributie: deze contributie is direct bestemd voor de groep
– Regionale contributie en eventueelafdracht aan het steunpunt
– Landelijke contributie (in 2016 €22,30 per lid per kalenderjaar)

Worden alle kampen betaald?
We zijn uitgegaan van een weekendkamp een zomerkamp per jaar per groep worden georganiseerd. De vergoeding vanuit de vereniging, samen met de opbrengst van scoutingloten is voldoende om dit te betalen. Kan ik geld terug krijg en als mijn kind niet meedoet aan activiteiten en kamp? Er kan geen geld worden terug gegeven indien een lid niet mee doet met een activiteit. Hiernaast is het hoe meer leden meedoen aan een activiteit, hoe goedkoper de activiteit word per lid.

Categorieën
Hylke van der Zee Stam

HvdZ Stam aan het knallen bij volleybaltoernooi scouting Frylân


Zaterdag 19 november organiseerde Scouting Regio Fryslân het jaarlijkse volleybaltoernooi en onze HvdZ-stam (de helden van de BOB) speelde mee! Christiaan, Riemer, Froukje, Welmoed, Jelmer en Thomas verdedigden de eer van onze groep! We werden 7e van de 20. We wonnen wel met pils drinken. Daar hadden we ook beter voor geoefend.